Drs. Rikki Keller: poetry

Home | Alan tributes | ANTHAY | ALAN | ZEB | poetry english | new poetry English | FOR ZEB | poetry dutch | poetry french | topical poems | haiku & tanka | poetry nature

Music from the soul...

Welcome to this site of poetry. As you can see above you will find samples of my poetic work here. For some of my poet-friends I have added a special page, where they introduce themsel-ves and show samples of their work. First there are Alan Morgan, Anthay (Tony Hayward) and Zeb (Warren Zeblon Gill). More will follow... For information about me, more poetry and essays you could visit the following spaces:

Personal information & poetry...
My essays about literature, linguistics, philosophy & more...
Personal information & poetry & friends...
Personal information & poetry...
My guestbook...

Two sites to share poetry! Poets can post their poems and comment on the poems of others.
Membership free!

Click these links to register.

The site of my dear Friend Zeb...

Another good site to post poetry on... Zeb and I are members. Membership free!

To see my drawings click the link on the right...

https://najade1893.tripod.com/art

soms...
 
soms geef ik je mijn woord
zoals een blad valt op de wind
om en om het licht geregen
stil gebeden of gezwegen
langs de zachtzij
waar oneindigheid begint...
 
Drs. Rikki

changeant...
 
eeuwig weefsel, weerschijn van lucht en water -
ontwikkeling heeft alle tijd, een zilvermeeuw
wijdt vergezichten in, er licht een wereld op
een jonge taal golft door het vlas
 
wij oogsten van de zonnelanden woordgewas
de hoogste loten stuiven stofgoud in ons haar
en waar wij komen houdt de wind zich stil
 
stil tasten onze handen naar de druiven
van een oude wingerd, om de toekomst slingert
duivelsgaren maar een engel keert de bitterbloei
ten goede en wij varen hoopvol op onszelf vooruit
 
uit elke schittering springt kleur
weerschijn van lot en leven - als de albatros
zijn wielen spreidt tot trager zweven, lager vlucht
bezien wij hoe de eeuwigheid haar vloed herhaalt
 
een herfstblad daalt verwezen neer
de moegelezen nerven ritselen hun requiem
voldongen rijm, geheim der wendingen - wij -
wij dragen de herinneringen voort
wij oogsten van de zonnelanden woordgewas
 
een jonge taal golft door het vals...
 
Drs. Rikki

Would you like to read more poetry or essays...?
Or take a look at my drawings...?
Please use the table above or click the links below:
Poetry:
Essays:
Drawings:
 

Tumbleweed's poetry...